• Telefon+48 12 293 00 01
  • E-mailkontakt@vacatart.pl

Wydatki na bankiet dla załogi jako koszt pracodawcy

bankiet koszt pracodawcy

W ocenianiu, czy wydatki poniesione na dany cel mogą być zakwalifikowane przez pracodawcę jako koszty, najważniejsze znaczenie ma zawsze cel ich zaistnienia.

Jako kwalifikowane koszty firmy można zaliczyć wszystkie wydatki związane ze spotkaniami szkoleniowo-integracyjnymi, czyli wpływającymi bezpośrednio tak na podniesienie ogólnie rozumianych kwalifikacji załogi, jak i na poprawę jeszcze bardziej ogólniej rozumianej kooperacji pomiędzy samymi pracownikami oraz na linii pracownik-pracodawca.

Wszystko, co poprawia efektywność pracy jest kosztem prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Jeśli ten warunek jest spełniony, to zgodnie z ustawą o CIT, możliwe jest zakwalifikowanie kosztów poniesionych chociażby na bankiet dla pracowników jako kosztów podatkowych. Mniej jasna jest sytuacja, w której uczestnikami bankietu zorganizowanego przez pracodawcę dla swoich pracowników są także członkowie rodzin pracowników.

Jedna interpretacja mówi, że obecność rodzin na takim wydarzeniu jest ściśle związana ze stosunkiem pracy ich bliskich i gdyby jej nie było, to te osoby by się na bankiecie nie pojawiły. Mięliśmy też jednak wyroki sądu mówiące, że koszty firmowe mogą co najwyżej mieć zastosowanie dla samych pracowników, ale już nie dla ich rodzin. Prawo do kwalifikowania kosztów jest bowiem ściśle ograniczone do sytuacji stricte zawodowych i jeśli charakter spotkania jest rozszerzony, walor profesjonalizmu jest tracony. Mówimy wtedy o imprezie zewnętrznej.

bankiet na koszt pracodawcySzczególną uwagę należy zwrócić na pochodzenie środków, z których finansowany jest bankiet. Jeśli w tym celu zostały wykorzystane fundusze socjalne, nie ma możliwości wpisania ich w koszty prowadzenia działalności, ponieważ ustawa o CIT wyraźnie podkreśla, że jakiekolwiek środki przeznaczone przez pracodawcę na działalność socjalną w żadnym wypadku nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewelina Budka

konsultantka ślubna, cierpi na zawodowe ADHD, jej motto to: "Niektórzy pot­ra­fią nic nie ro­bić, do­piero gdy mają wszys­tko zrobione."